loader
Loading...
08.50-09.00 AÇILIŞ
09.00-10.15 YÜRÜME
Oturum Başkanları: Mehmet Karataş, Zafer Çolakoğlu
09.00-09.20 Evrimsel Olarak Yürüme
Hilmi Uysal
09.20-09.40 Yürüyüş ve postürü değerlendirerek kök tanıya yaklaşım
Zafer Çolakoğlu
09.40-10.00 Parkinsonda freezing ve  festinasyon: tanı ve tedavisi
Okan Doğu
10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.30 Ara
10.30-11.45 NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ
Oturum Başkanları: Şebnem Bıçakçı, Levent Sinan Bir        
10.30-10.50 NBH klinik  ve patogenezi
Ayşe İlksen Işıkay
10.50-11.10 NBH tanı ve ayırıcı tanısı
Banu  Özen Barut
11.10-11.30 NBH tedavi ve izlem
Feray Güleç Uyaroğlu
11.30-11.45 Tartışma
11.45-12.00 Ara
12.00-13.15 DÜŞME
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Münevver Gökyiğit
12.0O-12.20 Düşme epidemiyolojisi, nedenleri ve önemi
Şebnem Bıçakçı
12.20-12.40 Parkinson / demansta düşme öngörülebilir mi?  Tıbbi tedavisi
Yaprak Seçil
12.40-13.00 Parkinson/demans olgularında düşmeye karşı genel önlemler ve rehabilitasyon
Arzu On (FTR)
13.00-13.15 Tartışma
13.15 KAPANIŞ