VI. YÜRÜME VE DENGE BOZUKLUKLARI ve DÜŞME KURSU

BİLİMSEL PROGRAM

29 Eylül 2018 Cumartesi

HİPERTONİNİN NEDEN OLDUĞU YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI

08:45 - 09:00 Açılış  
  A - FARKLI KLİNİK GÖRÜNÜMLER, FARKLI MEKANİZMALAR
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yakup Sarıca, Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
09:00 - 09:40 Spastik yürüyüş paternleri  Prof.Dr. Hilmi Uysal
09:40 - 10:20 Distonik yürüyüş paternleri  Prof.Dr. Mehmet Demirci
10:20 - 11:00 Rijid hipokinetik yürüyüş paternleri Doç.Dr. Sibel Güler 
11:00 - 11:15 Kahve Arası  
11:15 - 11:45 Tartışma Konuşmacılar
11:45 - 12:15 B - STİFF PERSON SENDROMU, KLASİK YÜRÜYÜŞ PATERNİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI   
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer  Çolakoğlu
  Konuşmacı: Prof. Dr. Münevver Gökyiğit
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği  
  C-HİPERTONİNİN NEDEN OLDUĞU YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ  
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Özkaynak, Prof. Dr. Meral Kızıltan
13:30 - 14:00 Oral tedavi, hasta seçimi, avantaj ve kısıtlılıkları Prof. Dr. Hülya Apaydın
14:00 - 14:30 Botulinum toksin uygulamaları, hasta seçimi, avantaj ve kısıtlılıkları Prof. Dr. Arzu On
14:30 - 15:00 Baklofen pompası ve fonksiyonel cerrahi (DBS) uygulamaları, hasta seçimi Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
15:00 - 15:15 Kahve Arası  
15:15 - 15:45 Tartışma Konuşmacılar